Advies financiele gevolgen wet veiligheidsregios

Op verzoek van de ambtsvoorganger van de huidige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mevrouw dr. G ter Horst, heeft de Raad voor de financiële verhoudingen de minister geadviseerd over de financiële gevolgen van de invoering van de veiligheidsregio's. Bijgaand het advies.