Aanbiedingsbrief aan min van VenJ Resultaten en bevindingen van het onderzoek politieonderwijs locatie Rotterdam

Aanbiedingsbrief aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het vervolgonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (najaar 2012)  naar de kwaliteit van het onderwijs op de locatie Rotterdam van de Politieacademie.