Reactie staatssecretaris op derde vervolgbezoek De Woenselse Poort

Op 7 februari jl. heb ik het incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over FPK De Woenselse Poort aan uw Kamer gestuurd.1 De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna Inspecties) voeren in 2017 een vervolgonderzoek uit. Hierbij toetsen de Inspecties in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan van FPK De Woenselse Poort worden doorgevoerd en of deze leiden tot een verbetering van het leef- en werkklimaat. In de brief van 7 februari heb ik aangegeven uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Op 3 april en 19 juni heb ik respectievelijk de eerste en tweede schriftelijke terugkoppeling van de Inspecties aan uw Kamer gestuurd.2 Hierbij bied ik u de derde schriftelijke terugkoppeling aan naar aanleiding van het bezoek op 22 juni aan FPK De Woenselse Poort.