Reactie minister op inspectierapport 'Het arrestantenregime, een wankel evenwicht'

Beleidsreactie van de minster op het rapport 'Het arrestantenregime, een wankel evenwicht' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.