Afsluitende brief doorlichting in de JJI's

In 2016 rondde een aantal samenwerkende inspecties een cyclus af van doorlichtingen bij Justitiële Jeugdinrichtingen. In deze afsluitende brief aan de staatssecretaris lichten de inspecties een aantal overkoepelende aandachtspunten toe.