Terugkoppeling derde bezoek aan De Woenselse Poort op 22 juni 2017

Op deze derde bezoekdag spraken de Inspecties met een afvaardiging van de Raad van Toezicht van de GGzE, waar De Woenselse Poort onderdeel van uitmaakt. Daarnaast spraken de Inspecties met enkele regiebehandelaren, medewerkers Toezicht en Veiligheid en met de leidinggevende en medewerkers van het team dagbesteding/vaktherapie. Evenals bij de twee voorgaande bezoeken, spraken de Inspecties ook nu weer met de duale directie van De Woenselse Poort. De Inspecties ontvingen ter voorbereiding op hun bezoek van de directie van De Woenselse Poort een tussentijds verslag en ondersteunende documentatie over de voortgang van het integraal actieplan.