Inspectiebrief terugkoppeling bezoek aan Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht

Brief van de Inspectie over het bezoek op 4 juni 2018 van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht (FPA). Bezoek was naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage van de FPA.