Vastgestelde brief toezichttraject William Schikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn naar aanleiding van zorgen over de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen en de mogelijke risico’s die dit voor kwetsbare kinderen en gezinnen meebrengt, sinds 2016 een intensief traject met de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering gestart. Doel hiervan was om WSS ervan te doordringen dat het noodzakelijk is om de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren.