Bevindingen voortgang verbetermaatregelen FPC De Kijvelanden

Op 7 november hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan FPC De Kijvelanden. Tijdens dit bezoek wilden de inspecties op de hoogte gesteld worden van de implementatie van de door FPC Kijvelanden getroffen maatregelen naar aanleiding van het steekincident met dodelijke afloop op 3 februari 2017 en het hierover verschenen inspectierapport. In dit rapport concludeerden de inspecties dat sprake was van een risico verhogende samenloop van omstandigheden.

In deze brief delen de Inspecties de bevindingen mede over de maatregelen die FPC De Kijvelanden heeft getroffen n.a.v. het eerdere onderzoek.