Brief aan Raad van Bestuur GGzE over voortgang aanbevelingen en borging verbetermaatregelen De Woenselse Poort

Op 1 mei 2019 bezochten de Inspectie Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd De Woenselse Poort opnieuw. Het inspectiebezoek heeft als doel te toetsen of de eerder behaalde resultaten uit het integraal actieplan zijn geborgd en hoe er verder uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen. In deze brief lichten de Inspecties hun bevindingen toe.