Inspectiebrief aan de minister van JVenI

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba over het annuleren van toezichtbezoek aan het KIA in 2019.