Bijlage I Toelichting Inspectie en het agentschap bij brief

Dit is de bijlage bij de Brief  Opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad.