Bijlage II Reactie DGPenV opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers

Dit is de reactie van DGPenV op de brief Opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad.