Brief overkoepelend beeld politieorganisatie

Het is hoog tijd voor een langetermijnvisie op de werkzaamheden van de politie. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid ontbreekt zo’n visie nu terwijl maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe vormen van (inclusief) leiderschap, sturing en werkcultuur.