Brief Politie onderwijsverslag 2021 politieacademie

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat de Politieacademie op de goede weg is door het aanpakken van diverse problemen. Zo heeft ze een kwaliteitssysteem opgezet voor de hele academie. Ook is met de politie afgesproken dat deze tijdig aangeeft wat nodig is aan scholing voor (aankomende) agenten zodat de academie met het lesaanbod daar tijdig op kan inspelen. Daarnaast heeft de Politieacademie de opleiding voor basispolitiemedewerker vernieuwd.