Werkprogramma 2020

Het toezicht van de Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering van de organisaties binnen justitie en veiligheid. In het Meerjarenprogramma 2018-2020 heeft de Inspectie haar koers voor de komende jaren bepaald. Dit Werkprogramma is een concrete uitwerking van het Meerjarenprogramma 2018-2020 voor het jaar 2020.