Persbericht Staat van de rampenbestrijding 2016

Persbericht van de Inspectie Veiligheid en Justitie over het rapport 'Staat van de rampenbestrijding 2016'. Hierin stelt de Inspectie dat de veiligheidsregio’s steeds beter zijn voorbereid op rampen en crisis en dat de samenwerking met partners en gemeenten is versterkt.