Onderzoek politieopleidingen 2018 - Plan van aanpak

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering. In 2018 ligt de focus op opsporing. De Inspectie onderzoekt  in hoeverre het onderwijs van de Politieacademie de politiemedewerkers die werken in het opsporingsproces,  voorbereidt op het uitvoeren van hun functie.