De Terroristen Afdelingen in de Nederlandse gevangenissen

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid over Terroristen Afdelingen (TA) in Nederlandse Gevangenissen. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het verblijf op de TA en het re-integratieproces van gedetineerden op de TA van voldoende kwaliteit zijn volgens de Penitentiaire beginselenwet. De Inspectie zal aanbevelingen doen wanneer de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven.