PvA 'Onderzoek naar de resocialisatie in de forensische zorg'

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil met dit onderzoek inzicht verschaffen in het besluitvormingsproces rondom het toekennen van vrijheden en verantwoordelijkheden aan tbs-gestelden op drie kritieke momenten: het moment van toekennen/uitbreiden verloven, het moment van interne overplaatsing en het moment van externe overplaatsing.