Plan van Aanpak Opleiding Persoonsbeveiliger

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil weten in hoeverre de opleiding tot persoonsbeveiliger op de Politieacademie de studenten goed voorbereidt op het uitoefenen van deze functie. Dit is het plan van aanpak behorende bij het onderzoek wat de Inspectie hiernaar doet.