Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor veiligheid en rijksinspecties

De Onderzoeksraad voor veiligheid en de rijksinspecties, vertegenwoordigd in het toenmalige IG-beraad, in juni 2006 overeenkomstig artikel 25 van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid, hebben een gemeenschappelijk afstemmingsprotocol op hoofdlijnen ondertekend. De gezamenlijke wens om mede op grond van de inmiddels opgedane ervaringen op een aantal punten tot een herformulering te komen, heeft de nu voorlichende herziene versie van het afstemmingsprotocol geleid.
Per rijksinspectie wordt dit herziene afstemmingsprotocol door de Onderzoeksraad en elke betrokken minister vastgesteld.