Afstemmingsprotocol Openbaar Ministerie & de Inspectie Justitie en Veiligheid

Afspraken tussen de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid.