Schietincident in ‘De Ridderhof’ Alphen aan den Rijn

De Inspectie OOV heeft onderzoek gedaan naar het optreden en de coördinatie van de hulpverlening tijdens en vlak na het incident. De Inspectie concludeert dat het optreden van de politie en ambulancediensten bij ‘De Ridderhof’ snel, doeltreffend en professioneel is verlopen.

Het onderzoek heeft als doel lessen te trekken waardoor het optreden van de hulpverleningsdiensten en de coördinatie daarop bij dergelijke incidenten verder kunnen worden geoptimaliseerd. Het onderzoek focust zich op de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het optreden en de hulpverlening ter plaatse en de leiding en coördinatie. Het onderzoek is op verzoek van de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie en de korpschef van politie van de regio Hollands Midden gemaakt.