Prestatie-indicatoren brandweer

Brochure met een vragenlijst waarmee zowel de brandweer als de verantwoordelijke bestuursorganen inzicht krijgen in de prestaties. Ook kunnen zij op basis van deze gegevens een vergelijking maken met andere organisaties.