Jaarbeeld Terugkeer 2015

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Dit jaarbeeld van de Inspectie over het terugkeerproces beschrijft op hoofdlijnen de bevindingen van de in 2015 gemonitorde uitzettingen.