Politieonderwijsverslag 2016

Politieonderwijsverslag waarin de Inspectie Veiligheid en Justitie vijf aspecten van het politieonderwijs beschrijft: de kwaliteitszorg in het politieonderwijs, de opleidingsvragen, de relatie tussen het politieonderwijs en de politie, de scholingsbehoefte en de nieuwe eisen die worden gesteld aan het politieonderwijs.