Gecombineerde wederhoortabel onderzoek Continuïteit van meldkamers

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reacties (in het kader van wederhoor) van betrokkenen op het rapport Continuïteit van meldkamers.

Zie ook