Wederhoortabel Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2020

Dit is de reactie op wederhoor bij het 'Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2020'. De Inspectie Justitie en Veiligheid meldt zorgen in het verslag over het toezicht op de wettelijke hackbevoegdheid van de politie 2020. De politie heeft in 2020 voor het tweede jaar op rij niet volledig vastgelegd wat ze heeft gedaan bij het hacken van apparaten van verdachten. Evenals in 2019 gebruikte zij commerciële software, nu zelfs in het merendeel van de zaken. De leverancier hiervan heeft toegang tot deze software en de hiermee verkregen gegevens. Het uitblijven van verbeteringen is een risico voor de betrouwbaarheid van bewijs dat via het hacken is verkregen en voor de privacy van betrokkenen.