Toetsingskader voor het regulier toezicht op de continuïteit van meldkamers 112

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) houdt in samenwerking met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) toezicht op de maatregelen die de continuïteit borgen van de 112-dienstverlening van de politie, de brandweer, ambulancediensten en van de Koninklijke Marechaussee.

 

Het toezicht vindt plaats op basis van verantwoordingsinformatie uit de beleids- en beheercyclus voor het beheer van de meldkamers. De toetsing is gebaseerd op de Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers en op de toezeggingen die de minister in de afgelopen jaren heeft gedaan om de continuïteit te verbeteren. De wijze waarop, is in dit toetsingskader beschreven.