Save the date: 14 juni 2018 contactdag Inspectie JenV & Veiligheidsregio’s

Toezicht op de rampenbestrijding: van informatie halen (inspectie) naar informatie brengen (veiligheidsregio).

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk om regelmatig met het veld ideeën en ontwikkelingen uit te wisselen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiervoor wordt, onder andere, jaarlijks een contactdag georganiseerd. Dit jaar is de contactdag op donderdag 14 juni 2018 in Ede.

Doel van de contactdag

Het belangrijkste doel van de contactdag is om medewerkers en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s en de Inspectie met elkaar in gesprek te brengen. Niet alleen door terug te blikken, maar vooral ook door vooruit te kijken. Het programma biedt gelegenheid voor netwerken, maar ook om kennis, informatie en ontwikkelingen met elkaar te delen.

Voor wie?

De doelgroep voor deze contactdag bestaat uit de liaisons van alle veiligheidsregio’s en andere personen die actief zijn in de crisisorganisatie, zoals:

 • Leden van multidisciplinaire teams en veiligheidsbureaus.
 • Medewerkers die zich bezighouden met:
  • Vakbekwaamheid.
  • Het opstellen van plannen en documenten als het regionaal risicoprofiel, beleidsplan, regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen.
  • Kwaliteitszorg.
  • Terrorismegevolgbestrijding.

Thema en opzet van de dag

Het thema van dit jaar is ‘Toezicht op de rampenbestrijding: van informatie halen (inspectie) naar informatie brengen (veiligheidsregio)’. In plenaire presentaties en kleinschalige – meer interactieve – workshops worden ervaringen en goede praktijkvoorbeelden gedeeld over:

 • De Staat van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019.
 • Vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen.
 • De uitvoering (operationele prestaties).
 • Kwaliteitszorg.
 • Terrorismegevolgbestrijding.

Meer informatie over het programma en de aanmelding voor deze dag volgt.

""