Inschrijving contactdag Inspectie JenV en Veiligheidsregio’s geopend

De Inspectie Justitie en Veiligheid organiseert op 14 juni 2018 haar jaarlijkse contactdag voor de veiligheidsregio’s. Doel hiervan is ontwikkelingen en ideeën op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uit te wisselen. Het programma is ondertussen vastgesteld: naast de ‘Staat van de rampenbestrijding 2019’ staan vakbekwaamheid, de uitvoering (operationele prestaties), kwaliteitszorg en terrorismegevolgbestrijding dit keer centraal. De inschrijving voor de contactdag is geopend.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juni aanstaande door uw naam, organisatie, functie, e-mailadres en drie voorkeurs workshops naar de Inspectie JenV te e-mailen.

""