Kaderstellende visie op toezicht 2005

Visie op een goed toezicht. Goed toezicht bestaat uit zes kenmerken: selectiviteit, slagvaardigheid, samenwerking, onafhankelijkheid, transparantie en professionaliteit. Deze principes zijn leidend voor de vormgeving van alle soorten toezicht.