Risicogestuurd Toezicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) werkt aan verdere uniformering van het toezicht binnen de Inspectie. Zo werkt de Inspectie JenV in de verschillende toezichtgebieden aan de ontwikkeling van het Risicogestuurd Toezicht.

Periodiek gaat de Inspectie JenV representaties leveren over het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden. Inspectiemedewerkers zijn daarom aanhoudend alert op ontwikkelingen binnen hun toezichtgebied. Zij zijn in staat om tijdig risico’s te identificeren en te relateren aan  maatschappelijke en/of (politiek)bestuurlijke belangen. De Inspectie hanteert daarbij een model van Risicogestuurd Toezicht. Het Kenniscentrum en Kwaliteitcentrum speelt een belangrijke rol bij het systematisch analyseren van interne en externe informatiestromen. Door deze aanpak zet de Inspectie haar capaciteit ook selectief en gericht in: zij intervenieert daar waar dit het meest nodig is.

Generiek model voor Risicogestuurd Toezicht

Generiek model voor Risicogestuurd Toezicht