Regulier toezicht

Met regulier toezicht wil de Inspectie doorlopend in beeld brengen wat er speelt in het veld, daarbij vroegtijdig risico’s signaleren en zo veel mogelijk met de betrokken organisatie(s) reflecteren op mogelijke achtergronden van deze risico’s. De aanpak daarvan wil zij stimuleren en, als het niet anders kan, zal zij uiteindelijk interveniëren.

Waar kijkt de Inspectie bij regulier toezicht naar?

De primaire taak van de Inspectie is toezicht houden op de kwaliteit van de taakuitvoering. Daarbij kijkt de Inspectie naar de wijze waarop de organisaties hun kerntaken en hoofdprocessen uitvoeren en de mate waarin de organisaties daarbij hun maatschappelijke opgave vervullen. Met het reguliere toezicht vormt de Inspectie zich een actueel beeld van de taakuitvoering. Op grond van het meerjarenprogramma heeft zij daarbij specifiek aandacht voor: 

  • de veerkracht en weerbaarheid van organisaties; 
  • het lerend vermogen van organisaties;
  • de effectiviteit van ketens en netwerken waarbinnen de organisaties functioneren;
  • de mate waarin de organisaties bij hun taakuitvoering scherp zijn op het burgerperspectief.

Daarbij kan het voorkomen dat de aandacht van de Inspectie door actualiteiten of bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege een uitvoeringsincident of het publieke of politieke debat, ook op andere specifieke zaken wordt gericht.