Publicaties - Caribisch Nederland

21 publicaties over Caribisch Nederland

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Inspectiebrief voortgangsverslag Korrektie Instituut Aruba

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid met haar bevindingen ten aanzien van de voortgang van het verbeterprogramma ...

Brief | 23-08-2018

Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Incidentonderzoek naar aanleiding van de passage van de orkanen Irma, Jose en Maria. Deze richten in september 2017 grote ...

Rapport | 27-06-2018

Reactie minister op Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden' van de ...

Beleidsnota | 27-06-2018

Reactie minister op inspectierapport 'Inrichting repressieve brandweerzorg Bonaire St Eustatius en Saba'

Aanbiedingsbrief van het inspectierapport ‘Inrichting van de repressieve brandweerzorg Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ inclusief ...

Beleidsnota | 20-04-2018

Inrichting van de repressieve brandweerzorg Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit rapport geeft een eerste beeld van de (repressieve) brandweerzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij onderzocht de ...

Rapport | 19-04-2018

Reactie minister op 'Schietincident Bonaire'

Beleidsreactie van de minister op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over een schietincident op Bonaire in ...

Beleidsnota | 28-11-2017

Schietincident Bonaire

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een onderzoek afgerond naar de gebeurtenissen rondom het dodelijk schietincident van 17 ...

Rapport | 27-11-2017

Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2016

In het jaarbericht 2016 geeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een beeld van haar onderzoeken en activiteiten. Zo is er in ...

Jaarverslag | 15-06-2017

Plan van aanpak 'Nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland'

Met deze nulmeting wil de Inspectie Veiligheid en Justitie bepalen waar het brandweerkorps Caribisch Nederland staat in haar ...

Plan van aanpak | 19-04-2017

Jaarbericht 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie

Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar ...

Jaarverslag | 24-05-2016