Onderzoek schietincident Bonaire afgerond

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert in haar onderzoek naar het schietincident van 17 augustus 2016 op Bonaire dat het slachtoffer en de collega in voldoende mate getraind, geoefend en toegerust waren. Een gewapende overval was voor hen, op basis van de voor hen beschikbare informatie, niet te verwachten. Bij dit incident kwam een politieambtenaar van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) om het leven. Los van het incident concludeert de Inspectie dat de meldkamer van het KPCN verbetering behoeft.

De Inspectie maakte in haar onderzoek een reconstructie van de gebeurtenissen op 17 augustus. Daarnaast keek de Inspectie naar de context van het incident. Daarmee richtte het onderzoek zich op de toekomst en op de verdere ontwikkeling van de meldkamer en de basispolitiezorg van het KPCN. De Inspectie concludeert hierbij dat de meldkamer van het KPCN op het gebied van opleiding, bijscholing en toerusting onvoldoende op orde is. Dit vormt een risico voor de taakuitvoering van het KPCN. De Inspectie is van oordeel dat de meldkamer op korte termijn verstevigd moet worden en beveelt aan dat de korpsbeheerder en de korpschef dit met de nodige voortvarendheid ter hand nemen. De Inspectie doet hiertoe een aantal suggesties.

""

Zie ook