Brandweerauto op Saba

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland is de benaming voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius, ook bekend als BES-eilanden. Sinds de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 zijn de eilanden bijzondere gemeenten van Nederland met de status van openbaar lichaam.

Toezicht Inspectie Justitie en Veiligheid

Op grond van de Veiligheidswet BES en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving is de Inspectie Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de eilanden in Caribisch Nederland.