Rechtshandhaving in Caribisch Nederland

Het toezicht op de rechtshandhaving op de eilanden in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en St. Eustatius), Curaçao en Sint Maarten berust bij de Raad voor de Rechtshandhaving. Deze Raad is ingesteld bij de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving van 7 juli 2010. De Raad is voor haar toezichthoudende taken op de eilanden in Caribisch Nederland verplicht gebruik te maken van de diensten van de Nederlandse rijksinspecties.

In 2012 hebben de Raad voor de rechtshandhaving en de Inspectie Justitie en Veiligheid concrete afspraken gemaakt over de inzet van de Inspectie bij onderzoeken van de Raad.

Meer informatie