Protocol voor de werkwijze

Dit protocol biedt inzicht in de werkwijze die de Inspectie JenV hanteert bij het uitvoeren van inspectieonderzoek en in de kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen die zij daarbij in acht neemt. Daarmee weten organisaties waar zij aan toe zijn als de Inspectie voor een onderzoek langs komt, wat er van hen wordt verwacht en wat hun rol is in het onderzoek. Het protocol geeft geen beschrijving van de handhavingsbevoegdheden van de Inspectie Justitie en Veiligheid.