Rapport na Verscherpt Toezicht Jeugdbeschermingsregio Brabant

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In juli 2021 besloten de inspecties verscherpt toezicht uit te voeren in een aantal regio’s, waaronder Brabant.