Plan van aanpak bij het onderzoek naar de samenwerking tussen ZSM, het Veiligheidshuis en participerende justitiële partners

De Inspectie Veiligheid en Justitie wil met dit onderzoek inzichtelijk maken hoe ZSM*) en de Veiligheidshuizen naast elkaar opereren en of de justitiële partners de gewenste inzet en producten kunnen leveren. Wanneer deze inzet negatieve gevolgen heeft voor de justitiële partners en het Veiligheidshuis, bestaat het risico dat dit van invloed is op de uitvoering van de (kern)taken van de partners.

Daarom wil de Inspectie VenJ inzicht geven in de kwetsbaarheden en mogelijke risico’s die zich binnen die samenwerking voor (kunnen) doen. Waar mogelijk doet de Inspectie VenJ concrete aanbevelingen die de kwaliteit kunnen verbeteren. Zo wil zij aan zowel uitvoerders als beleidsmakers ondersteuning bieden bij het nemen van toekomstige besluiten over ZSM en de Veiligheidshuizen.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarmee als volgt:
Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners?

*) De ‘S’ uit ZSM staat voor zes ’S-en’, die gezamenlijk de uitgangspunten voor ZSM vormen:

  1. Selectief
  2. Snel
  3. Samen
  4. Slim
  5. Simpel
  6. Samenlevingsgericht