De inspecties publiceren aandachtspunten bij het insluiten van jongeren in een JJI

In 2016 hebben de inspecties[1] een cyclus van doorlichtingen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) afgerond. De inspecties zien  een aantal overkoepelende aandachtspunten die ook in de toekomst risico’s kunnen vormen. Dit zijn de veranderingen in de populatie, de organisatorische veranderingen, de omgangsmethodiek, het visiteren van jongeren, de klachtafhandeling en het omgaan met agressie en geweld. In de afsluitende brief aan Staatssecretaris Dijkhoff worden namens de vijf inspecties deze aandachtspunten toegelicht.

Extra stimulans verdere ontwikkeling kwaliteit JJI’s

De rode draden uit de doorlichtingen zien de inspecties als extra stimulans voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de JJI’s. De gesignaleerde punten worden ook betrokken bij de inrichting van het risicogericht toezicht op de JJI’s.

[1] De Inspectie Veiligheid en justitie werkt hierbij samen met de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.