Publicaties - Migratie

68 publicaties over Migratie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Terugkeerproces Armeense kinderen - Plan van aanpak

Plan van aanpak van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het terugkeerproces van de Armeense kinderen ...

Plan van aanpak | 18-10-2018

Protocol voor de werkwijze

Het protocol voor de werkwijze biedt inzicht in de werkwijze die de Inspectie JenV hanteert bij het uitvoeren van ...

Protocol | 01-10-2018

Overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang ...

Plan van aanpak | 17-07-2018

Gedwongen vertrek in beeld - Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

In het proces van gedwongen vertrek hebben organisaties als de Dienst Terugkeer & Vertrek en de Koninklijke Marechaussee een ...

Rapport | 21-06-2018

Periodiek beeld Terugkeer 2017

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op begeleide gedwongen terugkeer. In het rapport 'Periodiek beeld Terugkeer ...

Rapport | 21-06-2018

Incidentonderzoek terugkeer Bangladesh - Plan van aanpak

Op 5 januari 2018 wordt een vreemdeling bij (begeleide) terugkeer in Bangladesh opgewacht door officials. Die officials ...

Plan van aanpak | 14-06-2018

Review Framework for repatriation and departure

The Inspectorate of Justice and Security monitors the agencies of the Ministry of Justice and Security who are involved with ...

Toetsingskader | 08-02-2018

Toetsingskader Terugkeer en Vertrek - versie 2.0

Toetsingskader met de normen waaraan terugkeeroperaties moeten voldoen.

Toetsingskader | 08-01-2018

Reactie staatssecretaris op 'Tussen handhaven en dienstverlenen'

Beleidsreactie van de staatssecretaris op het rapport 'Tussen handhaven en dienstverlenen' van de Inspectie Justitie en ...

Beleidsnota | 21-11-2017

Tussen handhaven en dienstverlenen - Over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent

Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het toezicht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de werkgever ...

Rapport | 21-11-2017