Reactie staatssecretaris op 'Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.'

Beleidsreactie op het aanvullend onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de zorgverlening aan Renata A. Tijdens het verblijf van Renata in Nederland, gedurende de asielprocedure, kwam niet aan het licht dat zij ernstig ziek was.