Inspectiebrief 'Voortgang onderzoek 'De opvolging van signalen uit het asielproces''

Brief van de Inspectie Veiligheid en Justitie aan de minister. Brief gaat over de voortgang van een onderzoek naar signalen uit het asielproces.
Die signalen kunnen belangrijk zijn voor de bestrijding van migratie-gerelateerde criminaliteit en terrorisme.