Nieuws - Migratie

51 nieuwsberichten over Migratie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Inspectie JenV onderzoekt gedwongen begeleide terugkeer naar Bangladesh

De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar de gedwongen begeleide terugkeer van een vreemdeling naar ...

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 15:00

Inspectie onderzoekt informatieoverdracht in de asielketen

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar het effect van maatregelen die zijn genomen om de ...

Nieuwsbericht | 07-06-2018 | 10:00

Inspectie JenV onderzoekt overlijden asielzoeker in ebtl Hoogeveen

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar de niet natuurlijke dood van een Algerijnse asielzoeker in de ...

Nieuwsbericht | 10-04-2018 | 16:15

Actualisatie Toetsingskader Terugkeer en Vertrek

In het najaar van 2017 is het toetsingskader versie 1.1 van 15 december 2014 waar nodig geactualiseerd en zijn normen toegevoegd ...

Nieuwsbericht | 08-01-2018 | 15:45

Toezicht IND op de werkgever als referent is onvoldoende effectief

Het huidige toezicht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op werkgevers die door de IND als erkend referent zijn ...

Nieuwsbericht | 21-11-2017 | 16:46

Kwaliteit beschermde opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbeterd

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben een hertoets uitgevoerd op twee locaties van de beschermde ...

Nieuwsbericht | 06-09-2017 | 14:40

Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2016

Op 14 juni is het Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het ...

Nieuwsbericht | 15-06-2017 | 14:28

Onderzoek naar sociale veiligheid van (kwetsbare) vreemdelingen in asielzoekerscentra

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) onderzoekt de wijze waarop de sociale veiligheid in asielzoekerscentra is ...

Nieuwsbericht | 09-06-2017 | 16:51

Rapport 'Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata' uitgebracht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie (inspecties) hebben aanvullend onderzoek gedaan naar ...

Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 15:17

Opvolging signalen uit vreemdelingenketen op orde

Recent heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) onderzoek uitgevoerd naar de opvolging van de onderkende ...

Nieuwsbericht | 31-01-2017 | 21:15