Reactie staatssecretaris op inspectierapport 'De opvang van overlastgevende asielzoekers'

Beleidsreactie van de staatssecretaris op het rapport 'De opvang van overlastgevende asielzoekers'.