Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.

Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie met de uitkomsten van hun vervolgonderzoek naar de zorgverlening aan Renata A. Tijdens haar asielprocedure kwam niet aan het licht dat zij ernstig ziek was.