Zelfstandig verder? De opvang en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben net als alle kinderen in Nederland, recht op een passende plek om te wonen en passende begeleiding zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en uiteindelijk zelfstandig verder kunnen in het leven. In dit rapport leest u over een toezichtonderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de kwaliteit van deze opvang en begeleiding.